GYŰJTŐÁLLOMÁS SZÁMA  GYŰJTŐÁLLOMÁS NEVE

 • 5300 Autobusová stanica
 • 5301 Svätoplukovo námestie
 • 5302 Župné námestie
 • 5303 Tr.Andreja Hlinku – Centro Nitra
 • 5304 SPU SD Mladosť
 • 5305 Mestský Park
 • 5306 Chrenovský most
 • 5307 OC Galéria Tesco
 • 5308 OC MAX
 • 5309 Soda park
 • 5310 UKF ŠD Zobor
 • 5311 UKF Kraskova
 • 5312 COOP Jednota Ďumbierska
 • 5313 COOP Jednota Beethovenova
 • 5314 Atletický štadión
 • 5315 Sandokan
 • 5316 Sídlisko Martinák
 • 5317 Považská
 • 5318 ZŠ Škultétyho

GYŰJTŐÁLLOMÁS SZÁMA  GYŰJTŐÁLLOMÁS NEVE

 • 5351 Štúrova, kruhový objazd
 • 5352 Dom služieb
 • 5353 Kino Lipa
 • 5354 Mostná
 • 5355 Priemyselná
 • 5359 Párovská
 • 5360 Potravinárska
 • 5361 Dolnočermánska/Hviezdoslavova
 • 5362 Murániho, Kaplnka
 • 5363 Škultétyho/Novomeského
 • 5364 COOP Jednota Ľ. Okánika
 • 5366 Mestský úrad
 • 5367 Tržnica
 • 5368 Mestská športová hala
 • 5369 Železničná stanica
 • 5370 Pešia zóna
 • 5371 Hrad
 • 5372 Výstavná/Akademická