Az általános szerződési feltételek az ARRIVA Slovakia a.s. társaság által kínált és megosztott kerékpárokra vonatkoznak. Jelen általános szerződési feltételek 1. § – 8. § a megosztott kerékpárok használatával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket szabályozzák. A 9.§ – 19. § rendelkezései a bérbeadási rendszer üzemeltetője, vagyis az ARRIVA Slovakia a.s. társaság és az ügyfelek üzleti jogviszonyait szabályozzák.

§1 Általános szerződési feltételek hatálya

 1. Az ARRIVA Slovakia a.s. társaság (szolgáltató) a kerékpárokat az ügyfeleknek (ügyfél) adja bérbe, amennyiben a termékek és szolgáltatások rendelkezésre állnak.
 2. Az általános szerződési feltételek az arriva bike márka használatát foglalják magukba.
 3. A kerékpárt online módon lehet bérbevenni és visszaadni, okostelefon alkalmazás vagy kerékpár computer segítségével.
 4. A kerékpármegosztási szolgáltatás igénybevételével az ügyfél jóváhagyja egyúttal a mindenkor érvényes általános szerződési feltételeket, melyek az ARRIVA Slovakia a.s. társaság által működtetett kerékpármegosztó rendszerre vonatkoznak.

§2 Regisztráció és megerősítés

 1. Regisztrálni és bejelentkezni okostelefon alkalmazás segítségével vagy online módon lehet a arriva.bike honlapon. Csak 16 évnél idősebb személy lehet regisztrált ügyfél (a regisztrációkor betöltött életkor a mérvadó).
 2. Az összes szükséges személyes adat megadását követően a szolgáltató ellenőrzi az adatokat, majd jóváhagyja az üzleti jogviszonyt a kérelmezővel. Ennek során a szolgáltató jogosult a pénzügyi partner, a World Pay társaság szolgáltatásait is igénybe venni a kérelmező fizetőképességének ellenőrzése céljából. A szükséges adatok regisztrálásával az ügyfél igazolja az adatok igazságát.
 3. A regisztrációt követően a kérelmező személyes azonosító számot (PIN) kap, melynek segítségével bejelentkezik az okostelefon alkalmazásba vagy online az ügyfélszámlájára, illetve szerződést köthet a bérbeadásról a kerékpár computer segítségével is.
 4. A regisztráció feldolgozása után tájékoztatják a szolgáltatás aktiválásáról. Ez a tájékoztatás írásban, e-mailben vagy SMS-ben is történhet.
 5. A sikeres regisztráció után az ügyfél bérbe veheti a kerékpárokat az ARRIVA Slovakia a.s. társaságtól, illetve más márkájú kerékpárokat is a nextbike társaságtól az egész világon. Az egyes helységek megtekinthetők a nextbike.de honlapon. Ha az ügyfél nem arriva bike, hanem más márkájú kerékpárt kíván bérbevenni, tájékoztatást kap a helyi egyedi díjszabásokról és a rendszer üzemeltetőjének általános szerződési feltételeiről.
 6. A regisztráció okostelefon vagy online módon regisztráló ügyfelek esetén ingyenes. Ha a bérbeadás díjköteles, akkor a bérbeadás előtt fel kell tüntetni az érvényes pénzforgalmi bankkártya vonatkozó adatait. A szolgáltató ellenőrzés céljából 1,00 € díjat számít fel. Ezt az egyszeri 1,00 € díjat jóváírja az arriva bike számlájára. Ezt követően a rendszer következő igénybevételekor beszámítja a kerékpár bérleti díjba. A szolgáltatás igénybevételétől függően a szolgáltató jogosult rendszeres díjfelszámításra is, a mindenkor érvényes díjszabás szerint, mely online a arriva.bike honlapon érhető el.
 7. Az ügyfél köteles haladéktalanul tájékoztatni az ARRIVA Slovakia a.s. társaságot, ha megváltozik azon személyes adatainak bármelyike, amely befolyásolhatja a kerékpármegosztási szolgáltatásnyújtást. Ez magába foglalja a személyes adatait és a fizetési információkat is (pl. bankszámlaszám, bankkártya információk).
 8. Az ARRIVA Slovakia a.s. társaság az ügyfélnek a bérbeadással kapcsolatos (pl. kerékpár száma, lezárási kód), illetve szponzoroktól származó információkat is küldhet. Ez történhet okostelefon alkalmazás vagy SMS üzenet segítségével is.

§3 Használati feltételek

 1. A bérbeadott kerékpárokat nem használhatják:
  1. 16 évnél fiatalabb személyek (ha nem felnőtt személy kíséretében vannak),
  2. más személyek szállítására,
  3. Szlovákia területén kívül az ARRIVA Slovakia a.s. társaság írásos jóváhagyása nélkül,
  4. bérbeadásra további harmadik személyeknek,
  5. szeszesital vagy kábítószer hatása alatt lévő személyek (megengedett véralkohol érték: az érvényes jogszabályok, főként a hatályos 8/2009 sz. közúti közlekedési törvény szerint),
  6. ha a kerékpárt erős szélben vagy viharban használják, az időjárási feltételek a szokványos kerékpárhoz képest hatványozottan hatnak a kerékpárra a felszerelt reklámpanelek miatt. Ilyen esetben mindenki csak saját felelősségére közlekedhet a kerékpárral.
 2. Az ügyfél köteles betartani az összes közúti közlekedési szabályt.
 3. A kormány fogása nélkül tilos kerékpározni.
 4. A kerékpár kosár helytelen használata és túlterhelése tilos (max. terhelhetőség 5 kg). Az ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a bérbeadás során az összes szállított tárgy megfelelően legyen rögzítve.
 5. A bérbevett kerékpáron jogosulatlan átalakításokat vagy cseréket elvégezni tilos.
 6. A bérbevett kerékpár jogosulatlan vagy helytelen használata esetén az ARRIVA Slovakia a.s. társaság jogosult megszüntetni az üzleti jogviszonyt és megtiltani az ügyfélnek a további bérbevételt és a kerékpármegosztó rendszer szolgáltatásait.
 7. Miután az ügyfél megkapta a kerékpár visszaadásáról szóló igazolást, nem használhatja az adott kerékpárt. Ha az ügyfél ismét használni kívánja a bérbe adott kerékpárt, meg kell ismételnie a bérbeadási eljárást.
 8. Az ügyfél nem módosíthatja a kerékpárzár jelszót és nem árulhatja el harmadik személyeknek.
 9. Ha az ügyfél lehetővé teszi más személynek a kerékpár használatát, garantálnia kell, hogy ez a személy betartja a jelen általános szerződési feltételeket. Az ügyfél ugyanúgy felel e harmadik személy magatartásáért, akinek lehetővé tette a kerékpár használatát, mint saját magatartásáért. Ha a kerékpárt harmadik személynek kölcsönzik, az érintett személy 16 évnél idősebb kell, hogy legyen.

§4 Bérlet korlátozása

 1. Eltérő rendelkezés hiányában mindegyik ügyfél egyszerre egy ügyfélszámlára legfeljebb négy darab kerékpárt vehet bérbe.Egyedi megállapodás a bérelhető kerékpárok rendelkezésre állása szerint az ARRIVA Slovakia a.s. társaság írásos jóváhagyása alapján lehetséges.

§5 Bérlet időtartama

 1. A kerékpár díjköteles bérbeadása az ARRIVA Slovakia a.s. társaság által nyújtott kód közlésével kezdődik, melynek megadásával a kerékpárzár kinyitható, vagy a kerékpárvillán lévő lakat automatikus kinyitásával.
 2. Az ügyfél a kerékpár computer segítségével köteles a szolgáltatót tájékoztatni a bérleti idő lejártáról a 8. § szerint. Ezt követően a kerékpár díjköteles bérlete illetve a bérlet díjköteles és számlázott időtartama megszűnik. A bérlet hivatalos lejártáról az ügyfelet az ARRIVA Slovakia a.s. társaság tájékoztatja. Az ügyfélszolgálatot haladéktalanul tájékoztatni kell az esetleges problémákról az erre fenntartott telefonszámon (+421 915 244 244), ill. abban az esetben, ha az ügyfélszolgálat nem érhető el e-mailen bike@arriva.sk. Ellenkező esetben bármilyen ezzel kapcsolatos kérelem érvénytelennek minősül.

§6 A bérbeadott kerékpárok állapota

 1. Az ügyfél köteles a bérelt kerékpárok állapotáról és helyes használatáról még a bérbeadás előtt tájékozódni.
 2. Az ügyfél továbbá köteles a kerékpározás előtt ellenőrizni, hogy a kerékpár alkalmas-e a biztonságos közlekedésre. Ellenőrizni kell a csavarok és a biztonsági felszerelés rögzítését, a váz, a kormány, az ülés állapotát, a keréknyomást, illetve a lámpák és fékek helyes működését. Ha az ügyfél a bérleti jogviszony előtt vagy annak során bármikor technikai meghibásodást vagy hiányosságot észlel, köteles erről tájékoztatni a szolgáltató ügyfélszolgálatát, befejezni a bérlést és azonnal felhagyni a kerékpár használatával. Ha a kerékpár a bérlést követően de még azelőtt, hogy az ügyfél használta volna a kerékpárt, műszakilag meghibásodott, akkor a szolgáltató a bérletet megszünteti.
 3. Az olyan meghibásodásokat, mint pl. a kerék, a küllők sérülése vagy a váltó meghibásodása, szintén azonnal jelenteni kell az ügyfélszolgálat számán. Ha a kerékpár zár nélkül van, az ügyfél köteles haladéktalanul felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal (+421 915 244 244), ill. abban az esetben, ha az ügyfélszolgálat nem érhető el e-mailen bike@arriva.sk.

§7 Bérbevett kerékpárok parkolása

 1. A kerékpárt látható helyen kell leállítani. Az ügyfél köteles a közúti közlekedési szabályokat a parkoláskor is betartani. Köteles továbbá gondoskodni arról, hogy a kerékpár ne veszélyeztesse a közúti biztonságot, ne akadályozza más gépkocsiját vagy a forgalmat, ne sértsen másokat és mások vagyonát. Az állványt a kerékpár minden egyes leállításakor használni kell, az állomáson pedig a rendelkezésre álló állványba kell helyezni.
 2. A bérelt kerékpárt tilos leparkolni főként:
  1. a közlekedési lámpához,
  2. a parkolóautomatához vagy parkolóórához,
  3. táblákhoz,
  4. járdákon, ha ezt követően a szélességük nem éri el a 1,5 métert
  5. vészkijáratok előtt vagy közvetlen közelükben, vagy a tűzoltóknak fenntartott helyeken,
  6. reklámtáblák előtt, ha ezeket a kerékpár eltakarja,
  7. magán vagy középületek kerítéséhez
 3. Ha a bérelt kerékpárt az ügyfél nem használja, köteles lezárni akkor is, ha csak rövid ideig hagyja felügyelet nélkül.
 4. E követelmény megszegése esetén szervizdíjat számolunk fel a mindenkor érvényes díjszabás szerint, mely a arriva.bike honlapon található. A bérlő felel további minden egyes bírság és/vagy kár megfizetéséért is, melyet harmadik személynek okozott e szabályok vagy a jogszabályok megszegésével.
 5. Tilos a kerékpárokat épületekben vagy gépkocsikban hagyni vagy leállítani.

§8 Bérelt kerékpár visszaadása

 1. A bérelt kerékpárt a meghatározott helytől eltérő helyre visszavinni többnyire nem szabad. Általánosságban ez a hely a kerékpár bérbeadásának helye.
 2. A kerékpárt úgy kell visszaadni, hogy tisztán látható legyen az online felületen (vagy alkalmazásban) megjelölt helyek egyikén vagy az állomásokon. A kerékpárt a hozzá tartozó lakat segítségével kell lezárni. Az ügyfél köteles a szolgáltatót tájékoztatni a bérlet megszüntetéséről, illetve a kerékpár visszaadásának pontos helyéről (állomás száma vagy GPS koordináták). Ezt a kerékpár computer segítségével kell megtenni.
 3. Az ügyfél a kerékpár computer segítségével köteles tájékoztatni az ARRIVA Slovakia a.s. társaságot a kerékpár visszaadásáról és megerősíteni a kerékpár pontos helyzetét (állomás neve/száma vagy GPS koordináták).
 4. Az ügyfél köteles ezeket az információkat az ARRIVA Slovakia a.s. társaságnak a bérletet követő 48 óra során bármikor megadni.
 5. Ha az ügyfél nem adja vissza a kerékpárt az 1. és 2. cikkben leírt helyen, vagy helytelen információkat közöl vagy elfelejti visszaadni a kerékpárt, akkor az ARRIVA Slovakia a.s. társaság szervizdíjat számít fel az ügyfélnek a mindenkor érvényes, www.arriva.bike honlapon elérhető díjszabás szerint.

§9 Az ARRIVA Slovakia a.s. és az ügyfél kötelezettségei

 1. Az ügyfél az ARRIVA Slovakia a.s. társaság szolgáltatásait saját felelősségére veszi igénybe. Az ügyfél teljes felelősséget vállal az általa okozott károkért. Az ügyfél felel a bérlet során bekövetkezett események vagy magatartás miatt bekövetkezett károk kártérítéséért. Az ARRIVA Slovakia a.s. társaság biztosítójának jogigényeit az ügyféllel szemben mindez nem érinti.
 2. Ha az ügyfél kárt okoz vagy eltulajdonítják a kerékpárt, akkor az ügyfél felel a munka és anyagdíjért vagy az eltulajdonított kerékpár visszaszerzésének költségeiért. Ha az ügyfél kárt okoz, vagy ha a kerékpárt eltulajdonították, a kártérítési jogigény a tényleges költségekre és a ténylegesen okozott kárértékre vonatkozik, legfeljebb a kerékpár teljes értékét nem meghaladó összegben. A maximálisan kiszabható összeg arra az esetre vonatkozik, ha a kerékpárt eltulajdonították vagy a kerékpáron olyan kár keletkezett, amelyet nem lehet megjavítani.
 3. Az ügyfél felel az ARRIVA Slovakia a.s. társaságot ért összes kárért és költségért, melyek a korábbi cikkekben feltüntetett és megegyezett kötelezettségek – beleértve a tájékoztatási kötelezettségeket is – megszegése miatt következnek be.
 4. Az ARRIVA Slovakia a.s. társaság felelősséggel tartozik az ügyfelei felé a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott károkért. A szerződéses kötelezettségek bármilyen egyéb, a társaságnak felróható kötelezettségszegésből (kulcsfontosságú kötelezettségek) eredő károkozás esetén a társaság csak a tipikus (feltételezhető) károkért felel. Az ARRIVA Slovakia a.s. társaság nem felel a kerékpárral szállított tárgyakat ért károkért. Az egyéb károkért az ARRIVA Slovakia a.s. társaság felelőssége kizárt.
 5. Az ARRIVA Slovakia a.s. társaság nem tartozik felelősséggel a kerékpárok helytelen vagy jogosulatlan használata esetén (3. §).
 6. Ha a kerékpárt a bérlet során tulajdonítják el, az ügyfél köteles az eltulajdonítást azonnal jelenteni az ARRIVA társaságnak az ügyfélszolgálat révén (+421 915 244 244), ill. abban az esetben, ha az ügyfélszolgálat nem érhető el e-mailen bike@arriva.sk .
 7. Az ügyfél felel a károkért egészen addig, amíg a kerékpárt az ARRIVA Slovakia a.s. társaság nem ellenőrzi (max. 48 óra) vagy amíg a kerékpárt más ügyfél bérbe nem veszi. Kár esetén az ügyfelet azonnal tájékoztatják. A bizonyítás az ARRIVA Slovakia a.s. társaságot terheli.

§10 Ügyfél kötelezettségei baleset esetén

 1. Baleset esetén haladéktalanul tájékoztatni kell az ARRIVA Slovakia a.s. társaságot. Ha a baleset harmadik személy vagyonát vagy más személyeket is érint, az ügyfél köteles haladéktalanul jelenteni az esetet a rendőrségnél is. E kötelezettség megszegése esetén az ügyfél felel az ARRIVA Slovakia a.s. társaságnak okozott károkért.

§11 Csipkártyák, elektronikus jegy vagy elektronikus munkavállalói kártya használata

 1. Ha az ügyfél az ARRIVA Nitra társaság által kiadott csipkártyát használja a hozzáféréshez, akkor az első kártyahasználattal az ügyfél jóváhagyását adja ahhoz, hogy az ARRIVA Slovakia a.s. társaság kikérje az ARRIVA Nitra társaságtól az üzleti tranzakciókhoz szükséges adatait.
 2. Az ARRIVA társaság partnere által kiadott csipkártya lejárta után az ARRIVA Slovakia társaságnál vezetett ügyfélszámla inaktívvá válik, ha semmilyen befizetésre nem kerül sor. Fizetőeszköz megadása esetén az ügyfél tovább használhatja a szolgáltató szolgáltatásait.
 3. A chipkártya veszteség esetén az ügyfélnek személyesen kell lezárnia a chipkártyát személyesen a szolgáltató üzleti helyén.

§12 Felhasználói információk bizalmas jellege

 1. Az ügyfél felel azért, hogy a regisztrációkor megadott adatait harmadik személyek jogosulatlanul ne használhassák fel. Ez főként a jelszóra és a PIN kódra vonatkozik.
 2. Az ARRIVA Slovakia a.s. kifejezetten rögzíti, hogy az ARRIVA társaság munkavállalói nem jogosultak és soha nem is fogják kérni az ügyfél jelszavának megadását.
 3. Az ügyfél bármikor és tetszőlegesen megváltoztathatja a személyes adatait.
 4. Ha az ügyfél úgy véli, hogy személyes adatait veszélyeztetik vagy ezekkel visszaéltek, köteles erről haladéktalanul tájékoztatni az ARRIVA társaságot.
 5. Az ügyfél az ügyfélszámláját online módon a arriva.bike honlapon törölheti.

§13 Visszaélés és kizárás

 1. Az ARRIVA Slovakia a.s. társaság jogosult alapos okból és visszaélés esetén törölni az ügyfél jogokat és kizárni az ügyfelet az ARRIVA Slovakia a.s. társaság kerékpárjainak használatából és szolgáltatásainak igénybevételéből.
 2. A 9. § 2 bekezdésében rögzített felelősség korlátozás nem érvényes, ha az ügyfél szándékosan hagyja, hogy az adataival visszaéljenek vagy ha a visszaélésre az ügyfél súlyos gondatlansága miatt kerül sor.

§14 Illetékek, díjak és elszámolás

 1. Az ARRIVA társaság szolgáltatásainak díját a kerékpár mindenkori bérbeadásának kezdetén érvényes díjszabás szerint állapítják meg. A bérleti díjak a mindenkor érvényes díjszabásban találhatók (a arriva.bike honlapon elérhető).
 2. A speciális díjszabások vagy ajándékutalványok csak egy kerékpárra és csak egy bérlet során érvényesek. Csak a kedvezményezett személy használhatja fel ezeket, és a mindenkor érvényes díjszabásra vonatkoznak.
 3. A speciális díjszabásokról szóló megállapodások megszüntetése nem jelenti automatikusan az ügyfélszámla megszüntetését az ARRIVA Slovakia a.s. társaságnál. Ha az ügyfél törölni szeretné a számláját, megteheti ezt online a arriva.bike honlapon.
 4. A havi előfizetés megvásárlásának idejétől számított 30 napig érvényes. Az adott idő elteltével a felhasználó havi előfizetése automatikusan meghosszabbodik, ezt követően pedig a havi előfizetés díja lesz felszámítva az érvényes díjszabás alapján. A havi előfizetés csak egy bérbevett kerékpárra érvényes (az előfizetés a bérbevétel első 30 percét tartalmazza, a további 30 perc az érvényes díjszabás alapján lesz felszámítva). Tehát amennyiben a felhasználó 4 kerékpárt vesz bérbe egy időben, a havi előfizetés csak azok egyikére vonatkozik. Ebből következik, hogy a további 3 kerékpár bérbevételének díját az érvényes díjszabás alapján számítják fel. A havi előfizetés deaktiválása kérvény beküldésével lehetséges a bike@arriva.sk email címen legkésőbb az előző havi előfizetés érvényének utolsó munkanapján.
 5. Az éves előfizetés megvásárlásának idejétől számított 365 napig érvényes. Az adott idő elteltével a felhasználó éves előfizetése automatikusan meghosszabbodik, ezt követően pedig az éves előfizetés díja lesz felszámítva az érvényes díjszabás alapján. Az éves előfizetés csak egy bérbevett kerékpárra érvényes (az előfizetés a bérbevétel első 30 percét tartalmazza, a további 30 perc az érvényes díjszabás alapján lesz felszámítva). Tehát amennyiben a felhasználó 4 kerékpárt vesz bérbe egy időben, az éves előfizetés csak azok egyikére vonatkozik. Ebből következik, hogy a további 3 kerékpár bérbevételének díját az érvényes díjszabás alapján számítják fel. Az éves előfizetés deaktiválása kérvény beküldésével lehetséges a bike@arriva.sk email címen legkésőbb az előző éves előfizetés érvényének utolsó munkanapján.
 6. Az érvényes nemzetközi ISIC- és ITIC-kártyák birtokosai az arriva bike felhasználói fiókjában található felületen történő sikeres hozzáadást követően jogosultak naponta egy kölcsönvétel alkalmával az első 15 percben ingyenesen használni az arriva bike kerékpárt. Az érvényes nemzetközi ISIC- és ITIC-kártyák birtokosai ugyanakkor jogosultak az arriva bike kerékpármegosztó rendszer éves előfizetését 20%-os kedvezménnyel megvásárolni. Abban az esetben, ha a kedvezményt a meghatározott logóval megjelölt érvényes nemzetközi kártya tulajdonosa a szolgáltató hibájából nem tudja kihasználni, a kártya tulajdonosa jogosult a kedvezmény igénylésére az ARRIVA Slovakia a.s. által üzemeltetett kerékpármegosztó rendszerek általános üzleti feltételei alapjána kedvezmény sikertelen felhasználásától számított 30 napon belül, kérelem benyújtásával, amelyet e-mailben küld el az üzemeltető e-mail címére (bike@arriva.sk). A kedvezmény nem váltható készpénzre és nem követelhető bírósági úton.

§15 Fizetés és késedelmes fizetés

 1. Az ügyfél pénzforgalmi bankkártyával köteles kifizetni a számlázott összeget. Az ügyfél bármikor módosíthatja a kiválasztott fizetési módot.
 2. Az ügyfélnek a fizetési felszólítás és az adminisztratív költségek valós díja lesz felszámolva.
 3. Késedelmes fizetés esetén az ARRIVA Slovakia a.s. jogosult a teljes összeget követelni és szüneteltetni az ügyfélnek nyújtott szolgáltatásokat, amíg az ügyfél nem teljesíti a kötelezettségeit.

§16 Számlázás, bérbevételi jegyzék, ellenőrzés

 1. A szolgáltató az ügyfeleknek a mindenkor érvényes díjszabás szerint számláz, mely a arriva.bike honlapon is megtalálható. A lejárt bérleteket (beleértve ezek költségeit és időtartamát) az ügyfelek az ügyfélszámláikon jeleníthetik meg a www.arriva.bike honlapon és alkalmazás segítségével is. A befejezett bérletek nem tartalmazzák a rendkívüli tételeket, melyeket az automata elven működő rendszer nem képes feltüntetni (pl. szerződésszegés díja, szervizdíjak). A Szolgáltató az ügyfél írásbeli kérelme alapján ( e-mailben az bike@arriva.sk) adó okiratot nyújt kerékpár bérléséhez e-mailben.
 2. Az ügyfélszámláról a bekérés automatikus. Az ARRIVA Slovakia a.s. társaság fenntartja a jogot arra, hogy a fizetést az ügyfelektől telefonon vagy írásban követelje.
 3. A bekért összegekkel kapcsolatos kifogásokat az ARRIVA Slovakia a.s. társasághoz 14 napon belül írásban kell kézbesíteni. A kifogások benyújtására megszabott határidő lejárta, sem a kifogások esetleges jogossága, nem érinti az ügyfél jogait. Az összes visszatérítendő összeget az ügyfélszámlára utalják át és a következő befizetésekhez használják fel, ha az ügyfél nem határoz másként.

§17 Ügyfél információk megszüntetése és törlése

 1. Mindkét szerződő fél bármikor megszüntetheti a szerződéses jogviszonyt. A szerződés rendkívüli megszüntetésének jogát e rendelkezése nem érinti. Az ügyfél bármikor törölheti az ügyfélszámláját a arriva.bike honlapon.

§18 Magánélet védelme

 1. Személyes adatvédelmi törvény érvényes változatában meghatároza az Arriva társaságoknak a személyes adatkezelést az alábbiak szerint:
  1. személyes adatkezelés csak megszabott célokra;
  2. kezelni csak olyan személyes adatokat, amelyek köre és tartalma megfelel megszabot célnak és szükségesek a cél eléreséhez;
  3. külön tartani és megőrizzni a különböző célokra szerzett személyes adatokat és biztosítani hogy a személyes adatok csak kezelésre kerüljenek oly módon, hogy megfeleljen annak a célnak, amelyekre összegyűjtötték;
  4. feldolgozni csak helytálló, teljes és aktuális személyes adatokat, a kezelés célját illetően és helytelen adatokat kezelni törvénynek megfelelően;
  5. kezelni a személyes adatokat összhangban a jó erkölcsökkel és cselekedni olyan módon, amely nemütközik törvénybe, és más jogi előírásokba és nemkerüli meg őket.
 2. Az Arriva társaságok Slovákiában elkötelezik magukat összhangban a fentiekkel arra hogy személyes adatkezelés nem lesz felhasználva ellentétben az érinttet személyek jogos érdekeivel,nem veszélyeztetni vagy károsítani jogaikat és törvényes érdekeit és eljárásaival indokoltalanul nem beavatkozni személyiségük és magánéletük védelméhez való jogaikba.
 3. Az ARRIVA társaságok a feldolgozás céljának eléréséhez szükséges idő alatt kezelnek a személyes adatokat, és közvetlenül a személyes adatkezelése után biztosítják, hogy az érintett személyek személyes adatait a Személyes Adatvédelmi Törvénynek megfelelően megsemmisítsék.
 4. Az ARRIVA Slovakia a.s. társaság jogosult információkat nyújtani az ügyfeleiről a bűnüldöző szerveknek és a bíróságnak, főként az ügyfél címét, ha az ügyfél ellen büntetőeljárás vagy polgári peres eljárás folyik.
 5. Ha az ügyfél pénzforgalmi bankkártyával fizet, akkor az ügyfél adatait a partner World Pay (The Royal Bank of Scotland) társasággal közlik a bérleti díj ellenőrzése és elkönyvelése céljából. A regisztráció után a bankkártya adatokhoz az ARRIVA Slovakia a.s. társaság munkavállalói nem férnek hozzá.
 6. A személyes adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatos további információk az Adatvédelem részben találhatók (online a arriva.bike honlapon).

§19 Záró rendelkezések

 1. Jelen üzleti feltételekben nem szabályozott jogviszonyokra az alábbi jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni:
  1. hatályos 40/1964 sz. Polgári Törvénykönyv,
  2. távollévők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződés alapján értékesített áru vagy szolgáltatásnyújtásról szóló, hatályos 102/2014 sz. törvény
  3. hatályos 250/2007 sz. törvény a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács 372/1990 sz. szabálysértésekről szóló törvényének módosításáról
  4. hatályos 513/1991 sz. Kereskedelmi Törvénykönyv.

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +421 915 244 244

He – Va:  8.00 – 20.00

E-mail: bike@arriva.sk
Honlap: ww.arriva.bike