Všeobecné otázky
Ako môžem zapnúť svetlo na bicykli?

Svetlo na bicykli sa po uvedení bicykla do chodu zapne automaticky.

Ak som zaregistrovaný/á v systéme arriva bike, môžem využívať systémy v iných mestách, resp. krajinách?

Systém arriva bike je kompatibilný so systémami prevádzkovanými spoločnosťou Arriva Slovakia a systémom nextbike. To znamená, že registráciou v systéme arriva bike získate prístup do systémov prevádzkovaných spoločnosťou Arriva Slovakia a systémov nextbike bez akýchkoľvek ďalších formalít v súlade s lokálnym cenníkom (s výnimkou systémov v Budapešti, Belfaste a Mníchove).

Na stanici sa nenachádzajú bicykle – prečo?

Náš tím monitoruje bicykle 24 hodín denne a zebezpečuje ich rozmiestnenie na jednotlivé stanovištia. Ak sa však aktuálne na stanici nenachádza bicykel, informáciu o najbližšom možnom dostupnom bicykli nájdete v aplikácii arriva bike alebo na https://arriva.bike.

Budú vytvorené aj ďalšie stanovištia?

Našim zámerom je službu arriva bike rozširovať, je to však v plnej kompetencii objednávateľa – mesta. V prípade rozšírenia počtu stanovíšť budeme verejnosť včas informovať.

Mám problém s funkčnosťou stanice alebo som zistil chybu – čo mám robiť?

Technický stav systému je monitorovaný 24 hodín denne. Budeme Vám vďační, ak nás na akúkoľvek chybu upozorníte. Túto informáciu nám, prosím, zašlite prostredníctvom e-mailu na Zákaznícke centrum (bike@arriva.sk) alebo oznámte na Zákaznícku linku na číslo +421 915 244 244 alebo ohláste problém prostredníctvom mobilnej aplikácie arriva bike spolu s číslom problematickej stanice/bicykla. Náš pracovník preverí ohlásený problém a odstráni ho hneď ako to bude možné.

Môžem pripevniť na bicykel detskú sedačku?

Bicykle nie sú prispôsobené na montáž detskej sedačky a sú určené výhradne na prepravu jednej osoby.

Čo mám robiť, ak mi bicykel ukradli?

V prípade, že došlo ku krádeži počas Vášho prenájmu, ste povinný bezodkladne informovať Zákaznícke centrum maximálne do 12 hodín na tel. č. +421 915 244 244.

Kde nájdem aplikáciu do telefónu?

Mobilná aplikácia sa nazýva arriva bike. Stiahnuť si ju môžete z Google Play alebo App Store.

Môžem použiť externý „káblový“ zámok mimo stanice?

Áno. Bicykel môžete dočasne zaparkovať použitím externého zámku, jeho zamknutím o stojan na bicykel alebo jeho prevlečením cez vidlicu bicykla a uzamknutím. Pokiaľ bicykel nevrátite na stanicu arriva bike, prenájom ďalej pokračuje a sú účtované hodiny za prenájom v zmysle cenníka.

Prenájom a vrátenie bicykla

Ako si môžem prenajať bicykel?

 1. Vyberte si bicykel.
 2. Stlačte ktorékoľvek tlačidlo pre aktiváciu počítača na bicykli.
 3. Aplikácia – otvorte si aplikáciu, zadajte číslo bicykla a potvrďte prenájom. Zadajte kód do počítača na bicykli a stlačte OK.
 4. Počítač na bicykli – naskenujte svoju čipovú kartu na počítači na bicykli alebo zadajte svoje telefónne číslo a PIN kód pre prenájom a odomknutie bicykla.
 5. Zabezpečte externý zámok v držiaku na koši a môžete vyraziť!

Ako môžem bicykel vrátiť?

 1. Vráťte bicykel na oficiálnom bicyklovom stanovišti. Bicykel zatlačte do stojana a zamknite ho prevlečením externého zámku cez vidlicu a stojan. Ak na stanici nie je voľný stojan, prosím, uzamknite bicykel prevlečením externého zámku cez prednú vidlicu hneď vedľa stanice.
 2. Potvrďte vrátenie pomocou počítača na bicykli a nasledujte inštrukcie.
Ako môžem bicykel zaparkovať?

 1. Bicykel je možné uzamknúť kedykoľvek pomocou prevlečenia a uzamknutia externého zámku cez vidlicu.
 2. Stlačte C pre parkovanie.
 3. Pre pokračovanie v jazde a odomknutie zámku opätovne zadajte svoj 4 miestny kód, 6 miestny PIN alebo priložte čipovú kartu na niekoľko sekúnd k počítaču na bicykli.
Ako viem, že bol bicykel vrátený správne?

Či bol bicykel vrátený do stojana správne zistíte, ak sa prihlásite na svoj arriva bike účet na web stránke alebo prostredníctvom aplikácie. Správnosť vrátenia si viete overiť aj zavolaním na Zákaznícku linku +421 915 244 244.

Koľko bicyklov si môžem požičať naraz?

Na jeden účet si môžete požičať naraz maximálne 4 bicykle. Na každý prenajatý bicykel sa účtuje tarifa samostatne, preto nemusíte všetky bicykle vrátiť v ten istý čas do stojana. Ak máte zaplatené ročné predplatné, bude Vám účtovaná jednorazová tarifa na každý ďalší prenajatý bicykel.

Čo ak sa bicykel neuvoľní zo stojana?

Ak sa po prenajatí bicykel zo stojana neuvoľní, zavolajte na Zákaznícku linku +421 915 244 244, kde Vám pomôžu zistiť, kde nastal problém.

Ako vrátim bicykel, ak na stanovišti nie je voľný stojan?

Ak na stanovišti nie je voľný stojan, uzamknite prosím, bicykel prevlečením externého zámku cez prednú vidlicu hneď vedľa stanice. Potvrďte vrátenie pomocou počítača na bicykli a nasledujte inštrukcie.

Ako si môžem prenajať bicykel prostredníctvom čipovej karty (vydanej spoločnosťou ARRIVA Nitra, nextbike)?

 1. Vyberte si bicykel.
 2. Stlačte akékoľvek tlačidlo pre aktiváciu cyklopočítača.
 3. Pridržte svoju čipovú kartu na cyklopočítači na pár sekúnd.
 4. Vložte svoje telefónne číslo do cyklopočítača.
 5. Prijmite kód cez SMS pre odomknutie bicykla.
 6. Kód zadajte na cyklopočítači a stlačte OK pre odomknutie zámku.
 7. Zabezpečte externý zámok v držiaku na koši a môžete vyraziť!

Ak už máte svoj zákaznícky účet, môžete použiť svoju čipovú kartu priamo na cyklopočítači a vynechať krok vloženia telefónneho čísla do cyklopočítača.

Ako dlho mám čakať po ukončení prenájmu bicykla a vrátení bicykla do stojana, aby som si mohol/la požičať bicykel opäť?

Bicykel si môžete požičať hneď. Ak máte záujem o ten istý bicykel, môžete si ho požičať po uplynutí 3 minút od vrátenia do stojana.

Môžem počas prenájmu prerušiť jazdu a opustiť bicykel?

Samozrejme, avšak, nenechávajte bicykel na izolovaných alebo riskantných miestach a nezabudnite bicykel zaparkovať a uzamknúť vždy tak ako to je opísané v časti “ako môžem bicykel zaparkovať”. Chceme Vás taktiež ubezpečiť, že nikto iný si nebude môcť požičať bicykel počas Vášho prenájmu, keďže bicykel sa v systéme bude zobrazovať ako rezervovaný.

Mám problém s prenajatím si bicykla. Po vložení telefónneho čísla a PIN kódu, som bol požiadaný o poskytnutie čísla kreditnej / debetnej karty, akoby som sa musel registrovať od začiatku. Čo mám robiť?

Počas overovania existujúceho zákazníka by ste nemali byť požiadaný o poskytnutie čísla platobnej karty. Táto situácia môže nastať v prípade, ak používateľ zadá nesprávne telefónne číslo. Kontaktujte Zákaznícke centrum, kde náš pracovník identifikuje problém a bude sa ho snažiť bezodkladne vyriešiť.

Ako mám postupovať v prípade, ak došlo k nehode počas prenájmu?
Prosíme Vás, aby ste ihneď kontaktovali naše Zákaznícke centrum. Ak ste účastníkom nehody a niekto je zranený alebo došlo ku škode na majetku (na bicykli alebo inom), bezodkladne zavolajte políciu. Ak máte hlásenie z polície, potrebujete ešte meno príslušníka policajného zboru, ktorý prípad riešil, mená všetkých zúčastnených ako aj kópiu policajného hlásenia. Ďalej postupujte podľa pokynov Zákazníckeho centra.
Zákaznícky účet
Ako sa môžem do systému zaregistrovať?

Aby ste mohli systém využívať, je potrebné, aby ste vyplnili registračný formulár, ktorý nájdete na web stránke arriva bike (https://arriva.bike) alebo sa zaregistrujte pomocou mobilnej aplikácie arriva bike. Pri registrácii si dôkladne prečítajte Všeobecné obchodné podmienky, ak s nimi súhlasíte, je potrebné tento súhlas potvrdiť. Registrácia je bezplatná pre žiadateľov registrujúcich sa prostredníctvom smartfónu a online. Ak sa za prenájom platia poplatky, je potrebné pred prenájmom uviesť potrebné údaje platnej platobnej karty. Poskytovateľ si za účelom overenia užívateľa účtuje poplatok vo výške 1,00 €. Tento jednorazový poplatok vo výške 1,00 € bude pripísaný na účet arriva bike. Následne sa zúčtuje (odpočíta) pri najbližšom využití systému na zaplatenie alikvotnej časti za prenájom bicykla. V závislosti od využitia služby je poskytovateľ oprávnený účtovať si pravidelné poplatky za prenájom, v súlade s aktuálnym cenníkom, ktorý je k dispozícii online na webovej stránke https://arriva.bike.

Ako si môžem dobiť kredit na mojom zákazníckom účte?

Ak ste si pri registrácii vybrali platbu kreditnou/debetnou kartou, platba za každú jazdu je zúčtovaná automaticky. Nie je potrebné dobíjať Váš kredit.

Vykonal/a som platbu a môj zákaznícky účet nie je stále aktívny, prečo?

Pravdepodobne nebola Vaša platba zatiaľ zaregistrovaná. Dĺžka prevodu Vašej platby závisí od banky, v ktorej máte svoj účet.

Ako môžem zrušiť svoje predplatné alebo zákaznícky účet?

Svoj účet môžete zrušiť online, kliknutím na „zavrieť účet“ alebo poslať žiadosť o zrušenie účtu e-mailom na adresu bike@arriva.sk. Zrušenie účtu, resp. predplatného nie je možné zrealizovať telefonicky.

Tarifa a platba
Môžem si zakúpiť ročné predplatné?

Áno! Ponúkame ročné predplatné vo výške 25,00 €. Toto predplatné Vám umožňuje uskutočniť neobmedzené množstvo 60 minútových jázd. Ročné predplatné je platné iba pre jeden (ktorýkoľvek) bicykel. Za každý ďalší prenajatý bicykel Vám bude účtovaná jednorazová tarifa.

Koľko stojí prenájom bicykla?

Cenník pre systém arriva bike nájdete na web stránke: https://arriva.bike.

Môžem zmeniť spôsob platby vybraný pri registrácii?

Spôsob platby môžete zmeniť kedykoľvek. Ak tak chcete urobiť, kontaktujte Zákaznícku linku.

Čo mám robiť v prípade, že z môjho účtu alebo karty bola zrealizovaná platba v nesprávnej výške?

Ak suma, ktorá Vám bola účtovaná nie je adekvátna v súlade so skutočnosťou, je potrebné, aby ste vyplnili žiadosť, ktorú nájdete na web stránke https://arriva.bike. Vašu žiadosť preveríme a najneskôr do 14 dní Vám zašleme vyjadrenie.

Potrebujem kreditnú alebo debetnú kartu na používanie systému?

Áno, je potrebné aby ste disponovali kreditnou alebo debetnou kartou.

Aké platobné karty akceptujete?

Akceptujeme platobné karty (kreditné a debetné) VISA a MasterCard, vydané akoukoľvek finančnou inštitúciou.

Pravidlá a bezpečnosť
Môžem sa bicyklovať po chodníku?

Nie. Jazda po chodníku na bicykli je zakázaná a je porušením pravidiel cestnej premávky. Ak potrebujete prejsť po chodníku, prosíme Vás, aby ste zosadli z bicykla a po chodníku bicykel tlačili. Prosíme Vás, aby ste jazdili po ceste pri pravom okraji vozovky alebo po pravej krajnici, dodržiavali pravidlá cestnej premávky a vždy dávali pozor na seba aj okoloidúcich účastníkov cestnej premávky, teda aj chodcov.

Koľko musím mať rokov, aby som mohol jazdiť na bicykli arriva bike?

Systém arriva bike je určený užívateľom nad 16 rokov.

Musím nosiť prilbu a výstražnú vestu?

Cyklista je povinný v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke si počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť hlavu ochrannou prilbou a za zníženej viditeľnosti mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

Servisné poplatky
Môžem si zakúpiť ročné predplatné?

Áno! Ponúkame ročné predplatné vo výške 25,00 €. Toto predplatné Vám umožňuje uskutočniť neobmedzené množstvo 60 minútových jázd. Ročné predplatné je platné iba pre jeden (ktorýkoľvek) bicykel. Za každý ďalší prenajatý bicykel Vám bude účtovaná jednorazová tarifa.

Koľko stojí prenájom bicykla?

Cenník pre systém arriva bike nájdete na web stránke: https://arriva.bike.

Môžem zmeniť spôsob platby vybraný pri registrácii?

Spôsob platby môžete zmeniť kedykoľvek. Ak tak chcete urobiť, kontaktujte Zákaznícku linku.

Čo mám robiť v prípade, že z môjho účtu alebo karty bola zrealizovaná platba v nesprávnej výške?

Ak suma, ktorá Vám bola účtovaná nie je adekvátna v súlade so skutočnosťou, je potrebné, aby ste vyplnili žiadosť, ktorú nájdete na web stránke https://arriva.bike. Vašu žiadosť preveríme a najneskôr do 14 dní Vám zašleme vyjadrenie.

Potrebujem kreditnú alebo debetnú kartu na používanie systému?

Áno, je potrebné aby ste disponovali kreditnou alebo debetnou kartou.